INNKALING TIL ÅRSMØTE 2023

 • Tid:   Tirsdag 7. mars kl. 18.00.
 • Sted: Hatlane omsorgssenter.

 

Sakliste:

 1. Åpning v/leder.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Godkjenning av sakliste.
 4. Valg av møteleder og referent.
 5. Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokoll.
 6. Godkjenning av årsmelding.
 7. Godkjenning av regnskap 2022. Revisors beretning.
 8. Innkomne forslag.
 9. Valg av styre.

 

 • Årsmelding i vedlegg (behandlet i styremøte 07.02.23).

Les gjerne årsmeldingen før årsmøtet.

 

 • Regnskap blir utlevert ut på årsmøtet.

 

Årsmøtet er også annonsert i Nytt i Uka onsdag 01.02.23.

 

Forslag må være innkommet styret innen 21.02.23, i e-post: reidar.falch@gmail.com

eller i brev til: Reidar Jørgensen, Sjømannsvegen 27, 6008 Ålesund.                                                    

 

 

Ålesund, 07.02.23

 

For styret i NFS Ålesund og Omegn

 

Kjell Inge Skarbø                                      Reidar A. F. Jørgensen

Leder                                                         Sekretær