Medlemskap 2022

Hvis du ønsker å bli medlem i Norsk forening for slagrammede (NFS), er du
automatisk medlem i NFS Ålesund og Omegn. Du kan ta kontakt med leder
Kjell Inge Skarbø - i e-post: kjell@skarbo.net eller på mob.tlf. 907 43 008.

Som medlem kan du være med på medlemsmøter, halvårlige turer og andre
aktiviteter. Det koster kr. 300,- i året. Da får du også tilbud om medlemsbladet
"Hjernecella" i posten (eller digitalt). Bladet har mange nyttige artikler.

Det kan også tegnes medlemskap for pårørende. Det koster kr. 150,- i året.
Da kan denne også være med på medlemsmøter, medlemsturer, julebord og
andre aktiviteter i regi av NFS Ålesund og Omegn.

Velkommen som medlem i NFS Ålesund og Omegn!

Se også hjemmesiden til NFS sentralt: https://slagrammede.org

 Det kan bli endringer i planen.

Nyeste kommentarer

05.09 | 13:26

Dette blir bra og fremtidsrettet.