Litt om Norsk forening for slagrammede (NFS) Ålesund og Omegn - hva vi arbeider med

Åpent møte om hjernelag, behandling og rehabilitering i Ålesund 15. mars 2022.

Norsk forening for slagrammede (NFS) Ålesund omegn ble stiftet i 2009.

NFS har som oppgave å arbeide for å bedre behandlingen og rehabilitering for de som har blitt rammet av hjerneslag. Men også å støtte opp om forskning som kan bidra til å oppdage hjerneslaget før det rammer. Dette gjøres sammen med hovedforeningen.

På det lokale plan har det vært en oppgave å være en arena der slagrammede og pårørende skal kunne treffe likesinnede. Vi har derfor våre faste møter kvelder på Hatlane omsorgssenter. Disse møtene holdes første tirsdag i måneden kl. 18.00. Her møtes vi til en helt uformell sammenkomt, der historiene og latter sitter løst over en kopp kaffe og noe å bite i.

Men vi har også innslag fra leger, farmasøyter, pasientombud og andre, som orienterer oss om alt fra behandlinger til våre rettigheter.

Vi har de siste årene hatt en felles tur på våren og høsten hvor foreningen har vært med å dekke deler av kostnadene slik at dette skal være overkommelig for alle.

For vårt hovedmotto er at det som blir arrangert på det lokale plan skal være tilgjengelig for alle uansett om du er i rullestol eller ikke. Om du har god eller dårlig økonomi, så skal du kunne
bli med.

De tilbakemeldinger vi har fått, er at dette har vært gode tiltak. Det viser også vår medlemsvekst.

Vi er selvsagt behjelpelig med å formidle kontakt, enten det er NAV, Helfo, Pasientombud eller andre - om det skulle være behov for våre medlemmer.

Men for at vi skal få størst mulig gjennomslagskraft for våre ideer, er det viktig at vi blir mange. Derfor ønsker vi deg også som medlem,enten du vil bli fullt medlem eller støttemedlem. Du er selvfølgelig velkommen til å komme på våre medlemsmøter for å se hvordan vi har det.

Skulle du ønske å bli medlem, kan du gjøre det ved å sende en e-post til: NFS@orgservice.no og oppgi ditt navn, adresse, fødselsdato, eller ringe 90743008. Du kan også sende en e-post til: kjell@skarbo.net - så skal vi ordne det.

Er det noe du lurer på, ikke vær redd å ta kontakt, så skal vi prøve å svare så godt vi kan. Om du ønsker å snakke med en likeperson, ta kontakt med Norlaug Skarbø, tlf. 951 31 167 eller på e-post norlaug@skarbo.net , eventuelt på NFS sin slag-telefon 941 72 388.

Se også NFS hjemmeside www.slagrammede.org

NFS sitt motto: For slagrammede av slagrammede!