Styret i NFS Ålesund og Omegn 2022

Styret i Norsk Forening for Slagrammede (NFS) Ålesund og Omegn 2022:

Leder:                 Kjell Inge Skarbø         E-post: kjell@skarbo.net

Kasserer:             Anne Grete Juliebø

Regnskap:            Scott Robertson

Sekretær:            Reidar A. F. Jørgensen  E-post: reidar.falch@gmail.com

Styremedlem:      Kjell-Idar Roald

Styremedlem:      Unni Nesset

Styremedlem:     Odd-Arne Nikolaisen     E-post: 1957odd@gmail.com

Varamedlem:       Øyvind Hanken

Nyeste kommentarer

05.09 | 13:26

Dette blir bra og fremtidsrettet.