Besøk fra NFS Molde og Omegn

Norsk forening for slagrammede (NFS) Molde og Omegn arrangerer tur til Sunnmøre torsdag 15. september. Etter besøk på Fjellstua og Atlanterhavsparken vil foreningen spise middag på Alnes Fyr og Opplevelsessenter kl. 17.00.

NFS Molde og Omegn har ønske om at medlemmer fra vår forening også kan delta sammen med deres medlemmer på denne middagen. Det er potetball til middag og fyrkake og kaffe etterpå. Vår forening betaler 50% av prisen for måltidet (har foreløpig ikke eksakt pris).

Hvis du ønsker å delta på denne middagen – påmelding til: Sekretær Reidar Jørgensen i e-post: reidar.falch@gmail.com eller i telefon 934 22 437. Påmeldingsfrist: Torsdag 1. september.
Det blir ikke lagt opp fellestransport til middagen.

Nærmere info om middagen – ta gjerne kontakt med leder Kjell Inge Skarbø, tlf. 907 43 008

En liten sommerhilsen

En liten sommerhilsen.

SOMMERHILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER.

Vi vil med dette få ønske alle våre medlemmer en god sommer!

Vi håper alle har det bra.

Skulle du ha behov for å snakke med noen eller har du spørsmål i løpet av sommeren, må du gjerne ta kontakt med lokallagets leder, en likeperson eller andre i styret for en prat:


•      Kjell Inge Skarbø        Tlf. 907 43 008

•      Norlaug Skarbø          Tlf. 951 31 167

•      Odd-Arne Nikolaisen   Tlf. 992 99 217

•      Unni Nesset               Tlf. 992 98 869


Vi vil med det samme minne om oppstart av aktiviteter i høst:

Medlemsmøte.
Tirsdag 6. september kl. 18.00 på Hatlane omsorgssenter.

Kafèsamling.
Første kafèsamling i høst blir tirsdag 30. august kl.17.00
på Eidet omsorgssenter.

Medlemstur.
Medlemsturen i høst går til Finnøya (i tidligere Sandøy kommune).
Påmelding til Odd-Arne Nikolaisen i telefon 992 99 217

eller i e-post 1957odd@gmail.com innen 1. september.


GOD SOMMER!

Hilsen
NFS Ålesund og Omegn

 

Vi starter opp med kafè-samlinger

Fra Bygdebladet.

Kjære medlemmer i NFS og andre interesserte.

Etter en lang pause forsøker vi å starte opp igjen kafè-samlingene våre
på Eidet omsorgssenter.

Det er tre medlemmer som vil ha ansvar for dette:

*  Norlaug Skarbø - tlf. 951 31 167.
*  Marianne Lidarende - tlf. 481 13 372.
*  Inger Hagseth - tlf. 476 14 217.

Første kafè-samling var tirsdag 31. mai kl. 17.00 på Eidet omsorgssenter,
adresse Trolldalssletta 12, Tennfjord.

1. samling etter sommerferien var tirsdag 30. august kl. 17.00
på Eidet omsorgssenter.

Vi tar sikte på kafè-samlinger siste tirsdag i hver måned utover høsten.

Neste kafè-samling er tirsdag 27. september kl. 17.00.

Ta gjerne kontakt med Norlaug, Marianne eller Inger.

Vi håper dette skal bli til glede for de som ser nytten i å komme sammen
for en prat.

På møtet i august deltok det så mye som 15 medlemmer og
ikke-medlemmer - og det synes vi er bra. Flere kan gjerne komme.

Vi serverer kaffe og litt å bite i - og har det ellers koselig i lag.
Du er hjertelig velkommen!

I første omgang blir slike kafè-samlinger gjennomført på Eidet i Tennfjord-/Vatneområdet.
Senere kan det også bli aktuelt med samlinger på Moa. Her kan du
møte "likepersoner" - personer som har hatt hjerneslag eller som
er pårørende.


Ta gjerne kontakt med en "likeperson"

Skulle noen ha behov for en samtale, for eksempel i en ferie, kan du gjerne
ta kontakt med en av våre likepersoner:

*   Kjell Inge Skarbø         Tlf. 907 43 008
*   Norlaug Skarbø           Tlf. 951 31 167
*   Odd-Arne Nikolaisen    Tlf. 992 99 217
*   Unni Nesset                Tlf. 992 98 869

                         

Neste medlemsmøte

Medlemsmøte i april. Det møtte 22 medlemmer på Hatlane omsorgssenter.

Det tas sikte på å arrangere månedlige medlemsmøter i 2022. Møtene blir 1. tirsdag i måneden (utenom sommerferien).

Årets første medlemsmøte ble gjennomført tirsdag 5. april. Da møtte det 22 medlemmer. Det var også medlemsmøte i tirsdag 3. mai, i juni, september og oktober.

Neste møte blir tirsdag 1. november kl. 18.00 på Hatlane omsorgssenter.

Vi arbeider med at dette blir et temamøte. Vi kommer tilbake senere her med hvilket tema.

Bevertning og utlodning.

Vi ønsker enda flere velkommen til møtene våre. Vel møtt!

Medlemsturen i september

NFS Ålesund og Omegn arrangerte medlemstur i april og vil arrangere ny tur i september.

Høstturen vil gå til Finnøy Bryggehotell på Finnøya
(i tidligere Sandøy kommune). Her blir det 2-retters lunsj og kaffe.

Dato: Søndag 25. september 2022.

Start fra Moa (v/ OBS) klokka 11.00.
Lunsjbord og kaffe på Finnøy Bryggehotell.
Vi er tilbake på Moa ca. kl. 18.00.

Påmelding med navn og antall innen 6. september (utvidet frist) til:
Odd-Arne Nikolaisen i e-post: 1957odd@gmail.com eller på mob.tlf. 992 99 217.
Egenandelen vil være kr. 200,- pr. person.

Styret håper mange har mulighet til å bli med.

Skarbø gjenvalgt som leder

Kjell Inge Skarbø er gjenvalgt som leder av Norsk forening for slagrammede (NFS) 
Ålesund og Omegn.

Han kan nås på mob.tlf. 907 43 008.

       

 

Åpent møte

Åpent møte 15. mars i Ålesund i regi av NFS Ålesund og Omegn. Det møtte om lag 50 personer denne kvelden.

NFS Ålesund og Omegn arrangerte åpent møte tirsdag 15. mars på Quality Hotel, Sorenskriver Bullsgt. 7. Temaet: Hjerneslag - behandling og rehabilitering.

Det møtte opp om lag 50 personer til dette møtet. Det er vi svært fornøyd med.
 
 
Vi tar sikte på et åpent møte også høsten 2022.

Det blir tirsdag 8. november kl. 18.00
på Quality Hotel, Sorenskriver Bullsgt. 7.
 
Tema for møtet vil være:
Hjerneslag - kognitiv svikt etter hjerneslag.

Overlege ved Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus, Yngve Müller Seljeseth vil ha innlegg om dette særs viktige temaet.
 
Nærmere info på denne siden og i e-post eller som SMS.
Det kommer også annonse i lokalavisene.
 
Alle er hjertelig velkommen.

Julebord 2022

Også dette året inviterer vi til julebord for våre medlemmer.

Tid: Tirsdag 13. desember kl. 18.00.
Sted:   Borgund vidaregåande skule.

Det blir redusert pris for våre medlemmer (hovedmedlem og pårørende-medlem): Kr. 200,-. Pris for pårørende som ikke er medlemmer: Kr. 300,-.
(Gjelder ikke ledsager).

Vi oppfordrer ellers pårørende til å bli medlemmer.
Pris ut 2022 er kr. 50,- (ordinær pris kr. 150,- i året).


Sang og musikk er som vanlig ved Jorunn Bakke Orvik og Edvard Orvik.

Det blir servert tradisjonell julemat – ribbe, pinnekjøtt, mørpølse osv., samt drikke og dessert.

Vi har gode erfaringer med julebordet på Borgund vidaregåande skule.

De stiller med egne kokker og servitører.

Det er bare å glede seg.

Påmelding til:
Odd-Arne Nikolaisen i e-post: 1957odd@gmail.com
eller på SMS/i telefon: 992 99 217.

Frist for påmelding: Søndag 4. desember.