Medlemskap 2022

Hvis du ønsker å bli medlem i Norsk forening for slagrammede (NFS), er du
automatisk medlem i NFS Ålesund og Omegn. Du kan ta kontakt med leder
Kjell Inge Skarbø - i e-post: kjell@skarbo.net eller på mob.tlf. 907 43 008.

Som medlem kan du være med på medlemsmøter, halvårlige turer og andre
aktiviteter. Det koster kr. 300,- i året. Da får du også tilbud om medlemsbladet
"Hjernecella" i posten (eller digitalt). Bladet har mange nyttige artikler.

Det kan også tegnes medlemskap for pårørende. Det koster kr. 150,- i året.
Da kan denne også være med på medlemsmøter, medlemsturer, julebord og
andre aktiviteter i regi av NFS Ålesund og Omegn.

Velkommen som medlem i NFS Ålesund og Omegn!

Se også hjemmesiden til NFS sentralt: https://slagrammede.org

 

Plan for foreningen i 2022

 

MARS

Torsdag 10. mars

 

Styremøte 02-22

Tirsdag 15. mars

 Åpent møte

APRIL

Tirsdag 5. april

Tirsdag 5. april

Søndag 24. april

 

 Styremøte 03-22

 Medlemsmøte

 Medlemstur Runde

MAI

Tirsdag 3. mai

Tirsdag 3. mai kl. 18.00

Tirsdag 31. mai kl. 17.00

 

 Styremøte 04-22

 Medlemsmøte

 Kafè-samling på Eidet

JUNI

Tirsdag 7. juni

Tirsdag 7. juni kl. 18.00

 

 Styremøte 05-22

 Medlemsmøte

Juli – august

Tirsdag 31. august kl. 17.00

 Sommerferie

 Kafè-samling Eidet

SEPTEMBER

Tirsdag 6. september

Tirsdag 6. september kl. 18.00

Søndag 25. september kl. 11.00

Tirsdag 27. september kl. 17.00

 

 Styremøte 06-22

 Medlemsmøte

 Medlemstur til Finnøya

 Kafê-samling Eidet.

OKTOBER

Tirsdag 4. oktober

Tirsdag 4. oktober kl. 18.00

Lørdag 29. oktober

 

 Styremøte 07-22

 Medlemsmøte

 "Verdens slagdag"

NOVEMBER

Tirsdag 1. november

Tirsdag 1. november kl. 18.00

November

Tirsdag 29. november kl. 17.00

 

Styremøte 08-22

 Medlemsmøte

 Åpent møte

 Kafè-samling Eidet

DESEMBER

Tirsdag 6. desember

Desember

 

Styremøte 09-22

Julebord

 

 

 Det kan bli endringer i planen.