FAST MEDLEMSMØTE den første tirsdagen i hver måned 

sted: HATLANE OMSORGSENTER KL.18:00

Kaffe og noe å bite i

Utlodding 

Alle er velkommen

Møteplan for NFS Ålesund og omegn 2019
Måned Dag Sted
Januar Tirsdag 8 Hatlane Omsorgsenter
Februar Tirsdag 5 Hatlane Omsorgsenter
Mars Tirsdag 5 Hatlane Omsorgsenter
April Tirsdag 2 Hatlane Omsorgsenter
Mai Tirsdag 7 Hatlane Omsorgsenter
Juni Tirsdag 4 Hatlane Omsorgsenter
Juli Ferie
August Ferie
September Tirsdag 3 Hatlane Omsorgsenter
Oktober Tirsdag 1 Hatlane Omsorgsenter
November Tirsdag 5 Hatlane Omsorgsenter
Desember Tirsdag 3 Julebord Informasjon kommer senere

Møtene starter kl 1800 og er åpen for alle

 

FAST MEDLEMSMØTE den første tirsdagen i hver måned 

sted: HATLANE OMSORGSENTER KL.18:00

Kaffe og noe å bite i

Utlodding 

Alle er velkommen

Møteplan for NFS Ålesund og omegn 2019
Måned Dag Sted
Januar Tirsdag 8 Hatlane Omsorgsenter
Februar Tirsdag 5 Hatlane Omsorgsenter
Mars Tirsdag 5 Hatlane Omsorgsenter
April Tirsdag 2 Hatlane Omsorgsenter
Mai Tirsdag 7 Hatlane Omsorgsenter
Juni Tirsdag 4 Hatlane Omsorgsenter
Juli Ferie
August Ferie
September Tirsdag 3 Hatlane Omsorgsenter
Oktober Tirsdag 1 Hatlane Omsorgsenter
November Tirsdag 5 Hatlane Omsorgsenter
Desember Tirsdag 3 Julebord Informasjon kommer senere

Møtene starter kl 1800 og er åpen for alle