medlemsmøte avlyst

grunnet korona pandemien så er alle medlemsmøter før ferien avlyst,så vi sattser på at vi sees til høsten

møteplan 2020

               Møte 2020

DATO

KLOKKA

STED

Tirsdag    7  Januar

18.00

Hatlane omsorgsenter

Tirsdag    4  Februar

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Tirsdag    3  Mars

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Tirsdag    7  April

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Tirsdag    5  Mai

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Tirsdag    9  Juni

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Juli           FERIE

18.00

 

August    FERIE

18.00

 

Tirsdag   1 September

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Tirsdag   6  Oktober

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Tirsdag    3 November

18.00

Hatlane  Omsorgsenter

Tirsdag    8 Desember

18.00

       JULEBORD