Styret i NFS Ålesund og omeng

ORG.NR.:  995 917 017

                                                                                                                                                         nytt styre 2019

 

Forman:     Kjell-Inge Skarbø          kjell@skarbo.net    telefon:907 430 08      

                

  Sekretær:    Odd - Arne Nikolaisen     1957odd@gmail.com .telf:992 992 17

 Kasserer: Unni Nesset   unni.nesset@gmail.com

styremedlemmer:

Kjell Idar Roald      kjellidarroald@hotmail.com. telf:962 34 062

Scott Robertson      loydrob@hotmail.com.

 

 VARA medlemmer:

 

Øyvind Andre Hanken      o-hank@online.no  ,telf:984 20 201

 Anne Grete Juliebø