medlemsmøte

Endelig så kunne foreningen holde medlemsmøte,men på grunn av kort varsel så var det ikke alle som har fått det med seg eller ikke kunne. Men vi 21 som var der fikk en trivelig kveld sammen.

                        Medlemsmøte

Nå får vi endelig arangere medlemsmøte igjen på Hatlane Omsorgsenter det blir 2 møter i år ,det blir

5 Oktober klokka 18

2 November klokka 18

julebord blir på Borgund vidergående , dato kommer senere

 

Hjerneslag og Pandemi

Færre hjerneslag under pandemien

Forskere ser en betydelig nedgang i antall registrerte hjerneslag i den første tiden med covid-19. De frykter at flere har gått rundt med milde hjerneslag uten å oppsøke lege.

Publisert: 2020-07-21 — 09.31
 Denne artikkelen er over ett år gammel.

FORSKER: Espen Saxhaug Kristoffersen har undersøkt forekomsten av slag under pandemien. 

Foto: Øivind Larsen / UiO

– Folk snakket om at det kom færre med hjerneslag til sykehusene under koronapandemien. Vi ville finne ut om det faktisk stemte. Det sier Espen Saxhaug Kristoffersen, som er førsteamanuensis ved avdeling for allmennmedisin på Universitetet i Oslo og overlege ved nevrologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Det gjorde det. Kristoffersen og hans kolleger ved Ahus har undersøkt saken, og publiserte resultatene sine i begynnelsen av juli.  

– Vi fant en klar reduksjon i antall innleggelser med reelle hjerneslag under pandemien. Det kan se ut som en del av dem som fikk mildere hjerneslag i denne perioden, aldri kontaktet helsevesenet, sier han.

 

Overraskende funn

Under pandemien har vi sett en nedgang i flere ulike smittsomme sykdommer. Blant annet har influensasesongen vært kortere i år. Antall innmeldte tilfeller av omgangssyke, forkjølelse, vannkopper og meslinger er også halvert, ifølge NRK.

– Det har jo en naturlig forklaring: folk har vært flinke til å vaske hendene og holde avstand til hverandre. Når det gjelder reduksjonen i hjerneslag, har vi ingen åpenbar forklaring, sier Kristoffersen.

Forskerne antok at færre ville komme til legen med spørsmål knyttet til hjerneslag.

 – Altså de som har diffuse symptomer, som bare vil sjekke at alt er ok. Slik har det nok vært med de fleste tilstander, folk har unngått å oppsøke sykehus. Men at vi faktisk hadde færre hjerneslag totalt sett, det kom som en overraskelse, sier Kristoffersen.

Forskerne har gått igjennom alle innleggelser på Akershus universitetssykehus de siste fem årene. Videre har de sammenlignet tall fra måned til måned.

– Akkurat da samfunnet stengte ned i midten av mars, skjedde det noe helt akutt. Vi har ikke hatt færre innleggelser på noe tidspunkt de siste fem årene. I snitt var det 22 hjerneslag per uke før 12. mars i 2020. Etter denne datoen var tallet nede i 15 per uke. Det er en betydelig nedgang, sier Kristoffersen.

Forskerne så en reduksjon på nesten 30 prosent for både hjerneslag og TIA (drypp).

 

Bekymret for dem som ble hjemme

– Vi vet ikke om dette betyr at det faktisk er færre som har fått slag under pandemien, eller om det bare er færre som har kommet til helsevesenet med slag. Dersom sistnevnte er tilfelle, er det en del folk som har gått rundt med lette hjerneslag uten å oppsøke helsehjelp, sier Kristoffersen.

Han sier at nedgangen primært gjelder de milde hjerneslagene.

– De alvorlige slagene har nok kommet inn til sykehusene. Dem er det vanskelig å overse. Vår teori er at flere med milde slag har unngått å oppsøke hjelp, enten fordi de ikke vil belaste helsevesenet, eller fordi de har vært redde for å bli smittet av koronaviruset. Det var jo en stund mye snakk om frykten for overbelastede sykehus i media.

De som faktisk oppsøkte helsevesenet, brukte også lenger tid på å gjøre dette, sier Kristoffersen.

– Akutt slagbehandling har blitt mye bedre. Dersom man kommer innen fire og en halv time, er det mulig å få behandling med blodproppløsende medisin, trombolyse. Kommer man etter dette tidspunktet, vil det i all hovedsak være for sent med den type behandling. Våre data viser at færre kom seg til sykehus innenfor denne tidsrammen. Det er uheldig fordi flere kanskje ikke fikk den hjelpen de trengte, sier Kristoffersen.

Han sier det er tydelig at forsinkelsen ligger utenfor sykehuset.

– Det er ingen grunn til å tro at ting har gått tregere i helsetjenesten i denne perioden. Ambulansene, fastlegene og sykehusene har hatt god kapasitet. Internt i helsevesenet har beredskapen vært like god som før pandemien, sier han og legger til:

– Vi ser også at av de som faktisk kom på sykehus tidsnok var det en like stor andel som fikk akutt behandling som tidligere.

 

– Kan gi konsekvenser på sikt

De med slag som ikke har oppsøkt helsevesenet i det hele tatt, mister ikke bare muligheten for behandling, men også for opptrening og rehabilitering, sier Kristoffersen. Slagsymptomer som fanges opp og behandles kan også forhindre et større hjerneslag senere, skriver overlege Anette Storstein i et blogginnlegg i Dagens Medisin.

– Dersom folk rammet av slag har unngått å søke medisinsk hjelp, er ikke dette bare et potensielt stort individuelt problem, men også negativt på et overordnet samfunnsmessig plan. Ubehandlede slagpasienter kan på sikt bli kostbart for samfunnet. Det vil for eksempel kunne gi flere sykehjemspasienter, sier Kristoffersen.

På den måten kan altså pandemien gi en mye større og bredere effekt enn bare de umiddelbare konsekvensene av covid-19.

– Vi følger opp innleggelsesraten kontinuerlig for å kunne se effekten på lang sikt, sier Kristoffersen.

Han kan ikke utelukke muligheten for at det faktisk har vært en reell nedgang i antall slag, men tror det er lite sannsynlig.

styret 2021

det ble holdt digitalt årmøte 24 mai og følgende styre ble valgt:

                                                                                                                           Leder:            Kjell Inge Skarbø                   .     

Sekretær:       Odd-Arne Nikolaisen                      

Regnskap:      Scott Robertson                           

Kasserer:        Anne Grete Juliebø                

Styemedlem: Kjell Idar Roald                       

Styremedlem:Unni Nesset                                      

Vara medlem: Øyvind Hanken                                

Revisor:            Kristen Leganger                 

informasjon 24 april

      Informasjon fra NFS Ålesund og Omegn.

 

Grunnet korona epidemien så har vi ikke kunne hatt noen medlemsmøter eller arrangert turer som planlagt på vårparten.

Vi har vært i kontakt med Hatlane omsorgssenter om når  de regner med at det kan åpnes for bruk av lokala, de regner ikke med at det ikke vil bli mulighet før ferien. Derfor ser vi muligheter til medlemsmøter før 1.september som vanskelig. Vi håper at høstturen kan arrangeres som planlagt, men det må vi  komme tilbake til når vi vet noe mer. Uansett vil vi holde dere løpende orientert om hva som skjer.

Vi håper at det står bra til med dere alle sammen og at vi kan snart møtes igjen.

Er det noe man lurer på så kan man kontakte                 Kjell Inge på telefon :907 43 008

Odd-Arne                    :992 992 17

Norlaug                        951 31167

Mvh

Styre NFS Ålesund og omegn

innformasjon

grunnet korona pandamien så kan  vi desverre   ikke arrangere medlemsmøtene før ferien. Vi håper og tror at vi kan møtes igjen til høsten🙂.

gå inn på medlemsmøter for fulstendig møteplan.

                Ålesund og omegn

l

 

 

                           

     Til alle våre medlemmer i Ålesund og omegn

 

Norge er inne i en svært krevende situasjon for alle landets borgere og ikke minst for de som ikke kan få besøk av slekt eller venner.

Alle har begrenset bevegelses muligheter., men vi skal være glad for at våre myndigheter tar dette på alvor.

Vi har avlyst vår turen, åpne møter og det som er det verste er at vi heller ikke kan få ha våre månedlige treff på Hatlane omsorgssenter , Eide omsorgssenter og Kollen. Her håper vi å komme sterkt tilbake.

Det vi lover er at når alt dette har tatt en ende, for det gjør det, så skal vi komme tilbake å ha det hyggelig sammen igjen. Om vi ikke kommer oss på 2 turer som planlagt, så skal det i alle fall bli en som vi sent glemmer.

Men før det skjer, så må vi smøre oss med tålmodighet, og få knekket dette korona viruset.

Skulle dere ha lyst til å ta en prat med oss så vær ikke redd å ta en telefon, så kan vi snakkes, det kan ofte løse en liten tung stund.                                   Telefon: Norlaug      951 31167   

                                                           Kjell Inge   907 43008

Mvh                                                    Odd Arne   992 99217

NFS Ålesund omegn

Styret.

Årsmøte 2020

Tirsdag 3 Mars hadde lokalforeningen årmøte.det var 31 personer som møtte opp.

etter årsmøte ble det servert pizza før vi forsatte med ordinært medlemsmøte

grasrotandelen

Norsk Tipping har noe som heter grasrotandelen, det er en del av det man spiller for som går til lag /organisjoner/ foreninger . Det er ikke ekstra kostnad for dem som spiller.

Lag/foreninger får 7% av innsatsen som hjelper på økonomien til mottaker.

Så hvis noen vil støtte oss ,så kan man gå inn på nettet og søke på norsk tipping eller gå til tippeskranken og si organisasjonsnr.995 917 017.

Minner vi kan leve lenge på
Norsk forening for slagrammede, Ålesund og omegn har hatt julebord, en årlig foreteelse som medlemmene og pårørende setter veldig stor pris på. I år var vi så heldige å få være på Borgund videregående skole, og det var kokkelinja der som sto for arrangementet.
Fra første stund følte vi en stor entusiasme og velvillighet, og ikke minst service. Der sto kokkelærlingene på geledd. Så fine og ordentlige med leder i spissen. Bordene var dekket og pyntet til fest. Det ble båret fram fra kjøkkenet den lekreste julemat. Alt var laget fra bunnen av, og de flinke elevene var mestre. Det ble oppvartet ved bordene som det skulle være på den fineste restaurant. All bespisning kunne vi nyte til juletoner og fin sang ved Jorunn og Edvard Orvik, som har stilt trofast opp hvert år.
Vi vil takke den flinke gjengen for all den velvilje og gode behandlingen som vi opplevde. Minnene vil vi leve på lenge.
Helt til slutt vil vi også rette en takk til Norsk Forening for Slagrammede (NFS) for det arbeidet de gjør for sine medlemmer og pårørende. Arrangerer møter, turer slik som hurtigruteturer, bussturer osv., i tillegg driver de et stort likepersonarbeid.
Norlaug Skarbø

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.