Vi starter opp med kafè-samlinger

Kjære medlemmer i NFS og andre interesserte.

Etter en lang pause forsøker vi å starte opp igjen kafè-samlingene våre på Eidet omsorgssenter.

Det er tre medlemmer som vil ha ansvar for dette:

*  Norlaug Skarbø - tlf. 951 31 167.
*  Marianne Lidarende - tlf. 481 13 372.
*  Inger Hagseth - tlf. 476 14 217.

Første kafè-samling blir tirsdag 31. mai kl. 17.00 på Eidet omsorgssenter,
adresse Trolldalssletta 12, Tennfjord.

Vi håper dette skal bli til glede for de som ser nytten i å komme sammen for en prat.

Vi serverer kaffe og litt å bite i - og har det ellers koselig i lag.

Du er hjertelig velkommen!

I første omgang blir slike kafè-samlinger gjennomført på Eidet i Tennfjord-/Vatneområdet.
Senere kan det også bli aktuelt med samlinger på Moa. Her kan du også møte
"likepersoner" - personer som har hatt hjerneslag eller som er pårørende.


Ta gjerne kontakt med en "likeperson"

Skulle noen ha behov for en samtale, for eksempel i en ferie, kan du gjerne
ta kontakt med en av våre likepersoner:

*   Kjell Inge Skarbø         Tlf. 907 43 008
*   Norlaug Skarbø           Tlf. 951 31 167
*   Odd-Arne Nikolaisen    Tlf. 992 99 217
*   Unni Nesset                Tlf. 992 98 869

                         

Husk medlemsmøtet i juni

Medlemsmøte i april. Det møtte 22 medlemmer på Hatlane omsorgssenter.

Det tas sikte på å arrangere månedlige medlemsmøter i 2022. Møtene blir 1. tirsdag i måneden (utenom sommerferien).

Årets første medlemsmøte ble gjennomført tirsdag 5. april. Da møtte det 22 medlemmer. Det var også medlemsmøte i tirsdag 3. mai.

Neste møte blir tirsdag 7. juni kl. 18.00 på Hatlane omsorgssenter, Ålesund. Bevertning og utlodning.

Vi ønsker enda flere velkommen til møtene våre. Vel møtt!

Medlemstur

NFS Ålesund og Omegn arrangerte medlemstur i april og vil arrangere ny tur i september.

Det er nå klart at høstturen vil gå til Finnøy Havstuer på Finnøya
(i tidligere Sandøy kommune). Her blir det 2-retters lunsj og kaffe.
Som vanlig blir det en liten egenandel.

Dato: Søndag 25. september 2022.

Start fra Moa (v/ OBS) klokka 11.00.
Vi er tilbake på Moa ca. kl. 18.00.

Det vil også denne gang være en liten egenandel pr. pers.

Påmelding med navn og antall til:
Odd-Arne Nikolaisen i e-post: 1957odd@gmail.com eller på mob.tlf. 992 99 217.

Det kommer nærmere info e-post/brev til medlemmene om turen.

Styret håper mange har mulighet til å bli med.

Skarbø gjenvalgt som leder

Kjell Inge Skarbø er gjenvalgt som leder av Norsk forening for slagrammede (NFS) 
Ålesund og Omegn.

Han kan nås på mob.tlf. 907 43 008.

       

 

Åpent møte

Åpent møte 15. mars i Ålesund i regi av NFS Ålesund og Omegn. Det møtte om lag 50 personer denne kvelden.

NFS Ålesund og Omegn arrangerte åpent møte tirsdag 15. mars på Quality Hotel, Sorenskriver Bullsgt. 7. Temaet: Hjerneslag - behandling og rehabilitering.

Det møtte opp om lag 50 personer til dette møtet. Det er vi svært fornøyd med.
 
Vi tar sikte på et åpent møte også høsten 2022.
Kom gjerne med forslag om tema(er) som du ønsker skal tas opp.