NFS Ålesund og omegn

Norsk forening for slagrammede

Hjemmeside: www.Slaghjelp.com

         NFS for slagrammede av slagrammede

www.slagrammede.org

Åpent møte om

Tiden etter hjerneslaget

Onsdag 2 oktober

          Sted: Quality Hotel, Sorenskriver Bullsgt.

 

           Kl. 1800 Åpning ved NFS

 

           Kl. 1810 Overlege Yngve Seljeseth v/Ålesund sykehus

                          Tema: Hva kan jeg gjøre etter et hjerneslag?       

 

          Kl. 1830  Overlegen svare på spørsmål

                      

          Kl. 1845 Enkel servering/Pause.

               

           Kl.1900 Pårørende . Ingunn Hansen forteller sin historie

                         Ingunn er pårørende og jobber innenfor psykiatrien.

                                               

                             Tema: Viktigheten å ha noen å snakke med etter                   

                                      et hjerneslag for slagrammede og pårørende 

                                       

                                       Ingunn Hansen svare på spørsmål

 

Åpent for alle

Med støtte fra Spare

medlemsmøte 3 september 2019

aktiviteter høst 2019

               Ålesund og omegn

        Aktivitetskalender høsten 2019

 

27   August:        slagkafe eide omsorgsenter                   Klokka 17.

 3     September: medlemsmøte Hatlane omsorgsenter klokka 18.

 4     September:    Påmeldingsfrist tur Hurtigruta

24   September:  Slagkafe Eide Omsorgsenter                   Klokka 17

 1    Oktober:       Medlemsmøte Hatlane omsorgsenter klokka 18

 2   Oktober:        Åpent  møte quality hotell                        klokka 18

 6   oktober:      Tur Hurtigruta                                                 klokka  10

 5  November:  Medlemsmøte Hatlane omsorgsenter     klokka 18

26 November:  Slagkafe Eide omsorgsenter                        klokka 17

  3 Desmber :     Julebord nærmere info om tid og sted kommer     senere

medlemstur

                                                                                          TUR HURTIGRUTA      

 

Årets høsttur blir en dagstur med hurtigrute skipet

Nordlys søndag 6-10 til Hjørundfjorden

Båten går klokka 10.15 fra Ålesund og er tilbake klokka 18.00.

Pris per pers blir kroner 250 det er innbefatter lunsj.

Vi må ha svar innen 3 september, og vi må  ha grunnet regelverket: din Fødselsdato, Telefon nummer. Det kreves også at vi opplyser om du er pensjonist/uførpensjonist eller om  du bruker rullestol eller om du er ledsager.

Det må du opplyse om når  du sender svar på email eller ringer. påmelding til

Odd A Nikolaisen Telefon 992 992 17

Email: 1957odd@gmail.com

grasrotandelen

Norsk Tipping har noe som heter grasrotandelen, det er en del av det man spiller for som går til lag /organisjoner/ foreninger . Det er ikke ekstra kostnad for dem som spiller.

Lag/foreninger får 7% av innsatsen som hjelper på økonomien til mottaker.

Så hvis noen vil støtte oss ,så kan man gå inn på nettet og søke på norsk tipping eller gå til tippeskranken og si organisasjonsnr.995 917 017.

Minner vi kan leve lenge på
Norsk forening for slagrammede, Ålesund og omegn har hatt julebord, en årlig foreteelse som medlemmene og pårørende setter veldig stor pris på. I år var vi så heldige å få være på Borgund videregående skole, og det var kokkelinja der som sto for arrangementet.
Fra første stund følte vi en stor entusiasme og velvillighet, og ikke minst service. Der sto kokkelærlingene på geledd. Så fine og ordentlige med leder i spissen. Bordene var dekket og pyntet til fest. Det ble båret fram fra kjøkkenet den lekreste julemat. Alt var laget fra bunnen av, og de flinke elevene var mestre. Det ble oppvartet ved bordene som det skulle være på den fineste restaurant. All bespisning kunne vi nyte til juletoner og fin sang ved Jorunn og Edvard Orvik, som har stilt trofast opp hvert år.
Vi vil takke den flinke gjengen for all den velvilje og gode behandlingen som vi opplevde. Minnene vil vi leve på lenge.
Helt til slutt vil vi også rette en takk til Norsk Forening for Slagrammede (NFS) for det arbeidet de gjør for sine medlemmer og pårørende. Arrangerer møter, turer slik som hurtigruteturer, bussturer osv., i tillegg driver de et stort likepersonarbeid.
Norlaug Skarbø